Partners 2023

Arrangörer och samverkansparter:
Preliminära medverkande 2023
Alternativa Cultura, Sandviken
KF Kretsen/Uma Obscura, Umeå
Klubb DÖD, Stockholm

Övriga möjliggörare:
Sub Showcase 2023 är möjligt tack vare stöd från:
Kulturrådet

Centrala partners:
Voyce Sweden
Svartpunkt.
Radio Virus

Tack till:
RTSI
Kontaktnätet

De lokala evenemangen kan ha fler lokala stödgivare och samverkansparters som inte är listade här.