Partners 2023

Arrangörer och samverkansparter:
Preliminära medverkande 2023
Alternativa Cultura, Sandviken
KF Kretsen/Uma Obscura, Umeå
KF Sub, Östersund
Klubb DÖD, Stockholm
Neostalgia, Malmö
Nuclear Nation, Linköping
Sekktor F, Jönköping
fler tillkommer

Övriga möjliggörare:
Sub Showcase är möjligt tack vare stöd från:
Kulturrådet

Centrala partners:
Voyce Sweden
Svartpunkt.

Tack till:
RTSI
Kontaktnätet

De lokala evenemangen kan ha fler lokala stödgivare och samverkansparters som inte är listade här.