Om

Sub Showcase har som mål att lyfta fram alternativa subkulturella uttryck och utgöra en plattform för artister och aktörer – allt på subkulturella arrangörers villkor. Sub Showcase är summan av en mängd olika arrangemang som presenteras av arrangörer runtom i hela landet med den röda tråden att alla brinner för alternativa subkulturer. Programmet visar smakprov på den fantastiska mångfald som ryms inom de alternativa subkulturerna som presenteras av olika arrangörer från norr till syd! Det är av, med, för och om alternativa subkulturer.

Sub Showcase är en mötesplats för alternativa subkulturer men som namnet antyder också en scen för nya möten, möten med ny publik och för de som är nyfikna på normbrytande och nyskapande kultur. Vi låser oss inte i en box av normer, genrer eller kulturformer. Sub Showcase rymmer det som förnyar, utmanar och kanske även provocerar, men också det som värnar om subkulturarv, som blickar tillbaka eller det som med glimten i ögat lockar till ett leende. Det kan vara intensivt, tungt, svårt, tänkvärt eller rentav meditativt.

Förhoppningen är att evenemanget även framöver ska vara av en återkommande art och utvecklas successivt.

Organisation

Bakom satsningen står världens första riksförbund av sitt slag: SUB – Riksförbundet För Subkultur, som verkar för att värna och främja subkulturerna, stärka infrastrukturer och motverka alterofobi. Innehållet i Sub Showcase presenteras tillsammans med förbundets medlemmar och anslutna, där var och en bidrar med sin särart och program.

Kort historik
2021 var premiäråret, vilket var mycket uppskattat. På grund av pandemin livesändes många av evenemangen detta år. Sub Showcase återkom under hösten 2022 och detta år bestod Sub Showcase av ett samlat program som publicerades online med bidrag från olika arrangörer i hela landet. Detsamma gällde för år 2023.