Medverka i Sub Showcase!

Hur fungerar det att medverka?
Det är ganska enkelt! Sub Showcase 2023 har som mål att visa upp den mångfald och bredd som ryms inom de alternativa subkulturerna. Bakom initiativet står SUB – Riksförbundet För Subkultur. Vi synliggör detta i ett gemensamt program på Youtube. Om du är arrangör för ett evenemang som kan dokumenteras i rörlig bild och ljud (film, bildspel, osv) kanske ditt evenemang kan komma med. Likaså om du är artist och har möjlighet att dokumentera ett framträdande/föreställning/utställning/program osv, så kanske det kan komma med. Läs mer nedan.

Vilka och vad kan vara med?
Sub Showcase fokuserar på att lyfta fram konst- och kulturuttryck inom de alternativa subkulturerna, med utgångspunkt från genrer som synth, goth, darkwave, postpunk, industri med mera och vi välkomnar bidrag inom olika konstformer, tex musik, dans, bild och formkonst. De första två åren har det varit främst musik och dans, så vi hoppas på ännu fler uttryck under 2023.

Gemensamt för alla bidrag är att det ska vara något som genomförts under 2023 (eller slutet av 2022). Det behöver inte vara för en publik på plats, men det behöver vara liveinspelat. Det vill säga det kan exempelvis vara en konsert, teater eller dansföreställning som ni spelar in med eller utan publik eller en utställning som ni dokumenterat.

Arrangörer
Som arrangör tar du ansvar för ditt evenemang och för ditt bidrag. Du avtalar med de medverkande och står för att producera bidraget.

Medverkande utövare (musiker, grupper, konstnärer osv)
Som medverkande tar du själv ansvar för ditt bidrag och står för att producera bidraget.

Förtur
Vi prioriterar bidrag från medlemmar och anslutna i SUB – Riksförbundet För Subkultur. Det är kostnadsfritt att bli medlem/ansluten.

Intresseanmälan

Ni kontaktar oss och beskriver er intresseanmälan om att delta i årets Sub Showcase och vad ni planerar för bidrag. Ni kommer då få återkoppling och kanske frågor, samt ett besked om ert förslag kvalificerar för att komma med i årets program. Därefter genomför ni ert evenemang/inspelning och skickar in materialet som då kommer publiceras vid nästa möjliga tillfälle.

DETALJERAD INFORMATION

Exklusivitet
Ert bidrag måste vara exklusivt för Sub Showcase, det vill säga själva bidraget/filmen får ej tidigare ha visats offentligt. Efter att materialet publicerats på Sub Showcase och det gått en rimlig tid (ca 1-2 månader) kan ni fritt använda materialet hur ni vill. Observera att materialet kommer fortsätta vara publicerat på Sub Showcase för obegränsad framtid och att rättigheter för detta inte får inskränkas.

Tekniska krav
En video/film i Full HD (1920x1080p) som ni tillhandahåller för nedladdning. Innehållet ska hålla god bild- och ljudkvalitet. Företrädesvis bör ni ha bra ljudupptagning och mixning samt att ni om möjligt låter filma materialet med fler än en kamera. Materialet ska vara fritt från reklam.

Inledningen av filmen ska ha endast ha Sub Showcase 2023 logo samt titel på innehållet med vit text i fonten “radio stars” mot svart bakgrund. Alla övriga informations/tacktexter osv ska vara i slutet av filmen eller bifogas i textfil för publicering i informationsrutan på Youtube. Filmen ska avslutas med texten: showcase.subkulturer.se

Övrigt material
Bild på medverkande artist/aktör fri att använda och beskära. Högupplöst jpg. Gärna såväl stående som liggande format. Fri från logotyper och texter. Bifoga eventuell fotocred i separat text.
Presentationstext (svenska) om medverkande kulturutövare (200-1500 tecken) skrivet i tredje person.
Presentationstext (svenska) om er som arrangör/avsändare (200-1500 tecken) skrivet i tredje person.

Upphovsrättsliga krav
Ni som sänder in bidragen ansvarar för att ni har rättigheter till materialet/innehållet samt bild/text, det vill säga att ni avtalat med upphovsrättsinnehavare och där tydliggjort att materialet kommer sändas på Sub Showcase Youtubekanal och att SUB – Riksförbundet För Subkultur har fulla rättigheter att publicera materialet och att det därefter kommer finnas ute på Youtube för obegränsad framtid. Ni ansvarar själva för eventuella ersättningar till medverkande för att möjliggöra detta. Ni ansvarar även för att alla medverkande i bidraget har gett sitt godkännande till detta (var noga med att upplysa publiken om att ni spelar in i de fall det är aktuellt).

Övriga krav
Vi förbehåller oss rätten att utan vidare anledning neka publicering samt avpublicera bidrag. Vi har nolltolerans mot alterofobi. Vi värnar allas lika värde och ett samhälle med demokratiska värderingar och vi arbetar för ett mer inkluderande kulturliv.

*****************************

Stöd till att filma/dokumentera!
Under våren 2023 har SUB tack vare stöd från Kulturrådet en möjlighet att eventuellt kunna understödja SUBs medlemsföreningar som vill medverka i Sub Showcase. Detta gäller ENDAST för produktioner som genomförs innan 1 juli 2023! I de fall det blir aktuellt kommer förbundet att vara medarrangör/producent av er programpunkt och då kunna bistå med kunskap och stöd till en produktion. Vi har tyvärr inte resurser för att kunna stötta alla och vi anpassar varje samarbete med hänsyn till behov och förutsättningar. Vi rekommenderar att ni hör av er med intresse direkt och vi gör vårt bästa för att medlen ska räcka till så många som möjligt.

Om du är ansluten utövare/kreatör/artist så kan inte förbundet stötta din/er produktion och bidrag till Sub Showcase på det sättet. För att det ska vara möjligt behöver ni samarbeta med en arrangerande förening som är medlemmar i SUB, där den föreningen tar på sig att tillsammans med er producera bidraget. Den föreningen kan sedan kontakta oss och undersöka möjligheterna att SUB kan understödja produktionen. Ni kan såklart ändå få tips och råd i processen och ni är varmt välkomna att delta i Sub Showcase.

Livestreaming?
Om ni vill och har kapacitet att livestreama bidraget kan det också kanske vara en möjlighet. Kontakta oss så får vi föra dialog.